Vizualizace urbanistických celků

Partnerské projekty

​​Jsme perspektivně rozvíjející se skupina založená na zkušenostech a znalostech jednotlivců, které se snažíme společně co nejvíce sdílet a rozvíjet a vytvářet tak kvalitní a silné zázemí pro rozvíjející se tým spolupracovníků i klientů. Naším cílem je poskytování kompletních a hlavně transparentních služeb v oblasti stavebnictví. Vyplnit prázdné mezery mezi odbornou a laickou veřejností.  Pomoci začínajícím odborníkům najít co nejrychleji uplatnění, znalosti a zkušenosti v oboru.

interier

Nabídka našich služeb:

Partnerské projekty

Odborný stavební coaching – služba pro začínající odborníky, spolupráce se školami

Stavby

Stavební práce menšího rozsahu jako rodinné domy, provozovny, menší bytové domy apod.

Služby

Zajišťování odborného stavebního dozoru, funkce stavbyvedoucího, organizace výběrových řízení, konzultační činnost a poradenství, asistence při prodeji nemovitostí

Ing. Jana Trnková

po absolvování Střední průmyslové školy stavební v Plzni vystudovala Fakultu stavební na ČVUT v Praze v oboru Pozemní stavby a architektura. Od roku 2006 působila v oblasti navrhování a projektování staveb ve spolupráci s firmou ZC Projekty s.r.o.,  Architekt s.r.o. a AP Plzeň projektové sdružení3D Návrhy s.r.o. a následně v oblasti provádění staveb ve firmě BERGER BOHEMIA a.s.

V roce 2012 se stala autorizovanou inženýrkou v oblasti pozemních staveb ČKAIT.

Představení

Našim cílem je poskytnout kompletní služby v oboru stavebnictví. Nevíte si rady s návrhem?  Potřebujete projekt? Potřebujete stavební povolení, zajistit koordinaci projektu, odborné vedení stavby, nebo stavební dozor? Vybíráte stavební firmu? Chcete stavět?  Pak se můžete obrátit právě na nás. Nabízíme kompletní balík služeb od formulování záměru přes architektonický návrh, projektovou přípravu, projednání na úřadech, zajištění stavebního povolení, pomoc s výběrem dodavatele, až po samotnou realizaci díla. Stačí si vybrat to, co právě potřebujete. Kompletní servis pro investování a zhodnocení Vašich finančních prostředků bez starostí, nebo jen konkrétní dílčí část, se kterou si právě nevíte rady. Je to jen na Vás.

Do oblasti našeho působení patří rovněž rekonstrukce a stavební úpravy již existujících objektů se zvláštním zřetelem k památkově chráněným objektům a hledání jejich nového využití.

Projekty Plzeň