Co si mám připravit na první schůzku?

Pro první setkání je nutné připravit co nejvíce faktů o záměru investora, aby bylo možné společně  co nejpřesněji naplánovat pracovní postup a zodpovědně vypočítat cenu projektu. Zde uvádíme hlavní body:

 • Formulovat záměr investora – ( Kdo bude investorem, co chce stavět, co od toho očekává, jaké jsou jeho požadavky na vybavení, počet podlaží, tvar, pro koho a kolik osob bude dům užívat, například kolik ložnic, kolik koupelen, zda preferuje vanu, nebo sprchu a pod.
 • Jaké investor preferuje materiály – zdivo, dřevostavba, střešní krytina, stropy, obklady a pod.
 • V jakém energetickém standardu by měl objekt být – standardní, nízkoenergetický, pasivní, nulový a pod.
 • Které pozemky budou pro stavbu využity, údaje o jejich majiteli, údaje o jejich současném využití. Vše najdete zde.
 • Fotodokumentace pozemků, stávajících staveb na nich, stávajících šachet vodovodu, kanalizace, rozvaděčů elektro a plynoměrů.
 • Původní dokumentaci (pokud je k dispozici)
 • Veškeré dříve vystavené vyjádření, stanoviska a rozhodnutí úřadů (i kolaudační) a správců sítí – pokud existují
 • Kontaktní údaje na projektanta, údaje o stupni jeho stavebního vzdělání (tedy Vás) – stačí podepsané osobně, není třeba dokládat úředně
 • Údaje o napojení na inženýrské sítě, tedy vodu, kanlizaci, plyn, elektřinu – zda jsou na pozemku / stavbě již realizovány, nebo zda se budou provádět nová připojení
 • Čím by měl být dům vytápěn – plyn, elektřina, pevná paliva, tepelné čerpadlo, horkovod, fotovoltaika, zda radiátory, podlahové topení, podlahové konvektory, sálavé panely, vzduchotechnikou a pod.
 • Vjezd na pozemek – stávající, nový – z jaké komunikace (Nové napojení na komunikace 1. – 3. tř. podléhá samostatnému povolovacímu řízení)

Pro přípravu doporučujeme použít náš předpřipravený dotazník. Pokud některé údaje nevíte, nebo je obtížné je zjistit, nevadí podíváme se na ně později společně, nicméně čím víc toho zjistíte, tím jednodušší bude následující práce.