Partnerské projekty – jak to funguje

Princip spolupráce je následující:

 • Vy jste začínající odborník, který má zájem vypracovat projekt pro klienta (např. někoho z Vašeho okolí). Zatím nemáte vlastní oprávnění vydat projekt ke stavebnímu řízení – chybí Vám autorizace. Máte odborné znalosti. Potřebujete získat praxi a zkušenosti.
 • S klientem připravíte společně co nejvíce podkladů a informací podle návodu pro První schůzku.
 • Kontaktujete nás a domluvíme si společný termín, kde projdeme připravené podklady, určíme zda a co bude nutné doplnit. Odhadneme doporučenou cenu projektu a výši provize pro partnerské projekty. Cena, kterou si domluvíte s klientem je na Vás. Výši provize si odsouhlasíme předem mezi sebou, ale důležité je, že v tuto chvíli nic neplatíte! Doporučíme určité meze pro architektonický návrh – studii. Poradíme jak předběžně prověřit zda je záměr možný, jak zajistit vyjádření o existenci podzemních sítí
 • Pro klienta připravíte architektonický návrh – studii třeba i v několika variantách a projednáte ji sním. Souběžně prokonzultujeme možnosti konstrukčního a statického řešení zvoleného návrhu. Přitom v maximální míře zachováme Vaše architektonické řešení.
 • Sestavíme seznam příloh a rozsah kompletní projektové dokumentace s uvedením, které součásti vypracujete Vy a se kterými budete potřebovat pomoc od nás. Části dokumentace, které budou zadány k vypracování prostřednictvím Partnerských projektů třetím osobám, např. specialistům na požární ochranu, energetiku, statiku a pod. budou hrazeny v průběhu prací podle domluvy v předem sjednané výši.
 • Poradíme s projednáním nových napojení na inženýrské sítě.
 • Samostatně vypracujete dokumentaci ke stavebnímu řízení a průběžně předkládáte ke kontrole. Poradíme se statickým řešením, tepelně technickým řešením a pod. K dispozici je řada hotových vzorových projektů vč. technických zpráv a pomůcek.
 • Kompletní dokumentaci ke stavebnímu. nebo územnímu řízení opravenou podle našich připomínek zkompletujete (zpravidla v pěti vyhotoveních) a my ji oproti předem dohodnuté provizi opatříme autorizačním razítkem. 
 • To znamená, že je jen na Vás kdy si určíte termín odevzdání, kdy a kde budete na projektu pracovat. Provizi pro nás uhradíte až při odvzdání hotového projektu. Doporučujeme Vám vybrat od klienta pro tento účel zálohu. Konzultace probíhají zpravidla s Vámi, v případě potřeby může být přímo přítomen i klient.
 • Spolupráce je obvykle na základě živnostenského opravánění, je možná i dohoda o provedení práce, smlouva o dílo na celou zakázku a pod.
 • Při opakované spolupráci se výše provize automaticky snižuje přímo úměrně Vašim získaným zkušenostem.
 • Absolvovanou praxi Vám potvrdíme
 • Nejlepším partnerům nabídneme další spolupráci a podporu v dalším vzdělávání
 • Od projektu máte právo kdykoliv odstoupit a nedokončit ho. Rozpracovaný projekt můžete dokončit zcela samostatně bez nás, či prostřednictvím třetí osoby, v takových případech jste povinní uhradit příslušnou část smluvené provize, která odpovídá námi skutečně vynaloženému času, úsilí a nákladům. O těchto skutečnostech jste povinni nás neprodleně informovat. Námi poskytnuté podklady, informace a vzorová řešení nesmí být bez našeho písemného svolení postoupeny třetím osobám.