Projekty rodinných domů

Vypracováváme individuální projekty rodinných domů „na míru“. U zakázek preferujeme osobní přístup a individuální řešení s ohledem na okolní zástavbu a členitost terénu. Dále nabízíme již realizované projekty za velmi výhodné ceny!

Projekty zpracováváme ve 3D, máte tedy možnost si dům předem prohlédnout a mít tak dobrou představu o jeho budoucím vzhledu.

Rodinne-domy-vizualizace

Po nezávazné informační schůzce pro Vás vypracujeme rozpočet projektových prací „na míru“.  Budete tedy předem vědět kolik za projekt zaplatíte a co všechno bude obsahovat. Rozpočet je vždy individuální a nedá se zcela paušalizovat. Vychází nejen z požadavků na velikost a členitost domu, ale i konkrétního řešení napojení domu na technickou infrastrukturu, tedy vodovod, kanalizaci, elektřinu, plyn a komunikační napojení. Někdy jsou všechny tyto sítě připravené na pozemku a celá věc je pak jednodušší, někdy je třeba řešit všechny přípojky jako nové, nebo vybudovat domácí čistírnu odpadních vod (ČOV), jímku, studnu a podobně. Ceny jsou členěny po jednotlivých částech, které se standardně řeší při výstavbě nového domu. Samozřejmě pokud příslušnou část od nás nebudete požadovat– pak se z ceníku „vyškrtne“ a nepoužije se. V rámci projektů zajišťujeme obstarání veškerých dokladů nutných pro podání žádosti o stavební povolení, nebo ohlášení stavby jako je:

PENB
  1. Radonový průzkum
  2. Požární zpráva (PBŘS)
  3. Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)
  4. Projekty vnitřních instalací
  5. Projekty přípojek
  6. Projekty ČOV a jímek
  7. Projekty studní
  8. Vyjádření o existenci podzemních sítí
  9. Zajištění stanovisek příslušných úřadů (DOSS)
  10. Vyplnění žádosti o stavební povolení, Ohlášení stavby, Územní řízení, Územní souhlas

V ceně je zahrnuta prohlídka a zaměření pozemku i zpracování situace stavby a napojení na okolní infrastrukturu.

V případě objednání kompletního projektu garantujeme úplnost podkladů pro bezproblémové podání žádosti o stavební povolení (ohlášení stavby) za podmínky, že je v dané lokalitě záměr možný.

V případě Vašeho zájmu naplánujeme společnou schůzku, kde si můžeme jednotlivé body vysvětlit, projednat detaily a upravit cenu projektu Vám na míru. Úvodní schůzka je pochopitelně nezávazná a zdarma.

V ceně jsou zahrnuty náklady na cestovné. Společné schůzky mohou probíhat u Vás doma, či v místě stavby. I když většina našich projektů je pro Plzeň a okolí, běžne se zabýváme projekty pro Karlovy vary, Mariánské lázně, Cheb, Klatovy, Šumavu, České Budějovice, Prahu i celou ČR. Přijedeme za Vámi.

Příklady vypracovaných projektů najdete zde.

V případě, že se rozhodnete provádět stavbu svépomocí, můžeme Vám na naše projekty dále nabídnout službu provádění odborného Stavebního dozoru, nebo Stavbyvedoucího.

Těšíme se na případnou spolupráci a přejeme bezproblémový průběh přípravy i realizace stavby ať už se rozhodnete stavět s kýmkoliv.

projekt