Projekty pozemních staveb

Zajišťujeme vypracování projektů všech typů pozemních staveb jako jsou bytové domy, kancelářské budovy, školy, prodejny, drobné provozovny, hotely, restaurace, ubytovny, výrobní haly, rekonstrukce stávajících objektů, jejich adaptace a další.

Na přání klienta připravíme a zajistíme veškerý servis od formulace záměru, průzkumu okolí, architektonický návrh ve variantách, vizualizaci objektu, osazení do fotky, přes vypracování dokumentace pro stavební řízení vč. všech součástí jako je technologické vybavení, napojení na technickou a dopravní infrastrukturu, vyřídíme vyjádření dotčených orgánů státní správy (DOSS) až po územní řízení a stavební povolení.

Následně zajistíme dokumentaci pro provedení stavby.

Podílíme se na výběrovém řízení pro dodavatele stavby a zajistíme stavební dozor i finanční dozor. 

Naše portfolio najdete zde.